Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Bồ Câu Vũ Điệu Tình Yêu (Blue Tango)


Hình Ảnh: Nguyễn Cao Khải
Thực Hiện: Kim Oanh