Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Hạ NuốiHạ Nuối
(Thể Điệp Khúc)

Hỏi ai không nhớ, hỏi ai không?
Sắc phượng hồng khoe, sắc phượng hồng…
Ngày tháng đẹp tươi, ngày tháng đẹp…
Tiếng cười trong trẻo, tiếng cười trong…
Bâng khuâng dạ TIẾC, bâng khuâng dạ…
Rạo rực hồn vương, rạo rực hồn…
Ôi kỷ niệm xưa, ôi kỷ niệm…
Mấy ai không nuối, mấy ai không?

Cao Bồi Già
***
Bài Họa:
Tim Rộn Không

(Thể Điệp Khúc)

Tim rộn không người tim rộn không?
Má len hồng thắm má len hồng
Bờ môi mọng đỏ bờ môi mọng
Đôi mắt trong ngần đôi mắt trong
Tim khắc bóng hình tim khắc bóng
Dạ vương hồn phách dạ vương hồn
Dù tình ảo ảnh dù tình ảo
Tim rộn không người tim rộn không?

Kim Oanh