Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Lạc LõngBài Xướng
Lạc Lõng


Ngoài hiên nguyệt thẩn thờ
Thuyền lạc lỏng bơ vơ
Cung điệu buồn vang vọng
Hồn ai luống ngẩn ngơ
Lòng rơi trên phím nhạc
Sương xuống lạnh hồn thơ
Quê mẹ nhiều ray rức
Bờ xưa vẫn mịt mờ.

Quên Đi
***

           
(Nhà thờ Chánh Tòa Melbourne)
Bài Họa:
Lu Mờ


Lặng lẽ cạnh nhà thờ
Dáng mơ mộng vẩn vơ
Đang chờ mùa gió mới
Hồi nhớ thuở ngu ngơ
Bỗng vọng trên lầu Thánh
Chuông vang nhắc tuổi thơ
Nhưng người tìm dĩ vãng
Sao kỷ niệm …lu mờ!

Kim Oanh