Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Đại Hội Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu - Melbourne 29/ 11/ 2014


 Đọc văn Tế theo tinh thần Tôn Sư Trọng đạo và các Đồng Môn đã quá vãng
 Tặng quà lưu niệm tri ơn Thầy Cô
 Họp Ca Kỹ Thuật Hành Khúc
 Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh từ Sydney, Perth, Việt Nam sang Melbourne
 Cựu Giáo Sư, cựu Học Sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long và thân hữu
Từ trái sang - Hàng đứng: Huyện, Vinh
Hàng ngồi: Phượng bà xã Huyện, Hoà bà xã Vinh, Kim Oanh , Kim Phượng
 Cám ơn Sáu nhe, lúc nào em cũng được ăn ké...:) :)
 Hàng Đứng: Kỳ Quốc, Huyện, Phượng
Hành ngồi: Tài cháu Quốc, Kim Oanh, Kim Phượng

* Cảm ơn Anh Vinh và cháu Tài đã cho những hình ảnh kỷ niệm.

Kim Oanh