Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Xuân Này Em Ở Đâu?
Gió lạnh ùa về đón Xuân sang
Buồng tim rung động bước lang thang
Xuân buồn héo úa màu hiu hắt
Không biết làm sao gặp được nàng?!

Thuở trước mềm môi đọng tiếng cười
Em sang trò chuyện bao niềm vui
Rồi Xuân tàn lụi - Xuân đi mất
Anh vẫn bâng khuâng nhớ một người!

Hy vọng Xuân nầy em ở đâu
Trăm năm duyên kiếp được sang giàu
Hồn anh trôi thả theo dòng nước
Rượt bóng hình em nước chảy mau.


Dương Hồng Thủy