Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Bài Hát Valentine Cho Em - Trần Hoàng Tuấn - Mai Thanh Sơn

Hương yêu này gửi người cùng mộng
Tình trăm năm ru giấc mơ nồng!

Kim Oanh
Valentine 14/2/2014

 

  
Sáng Tác: Trần Hoàng Tuấn
Ca Sĩ: Mai Thanh Sơn