Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Cảm Tác Tương Tư Màu Áo Trắng (Cảm tác từ Youtube Tương Tư Màu Áo Trắng của Kim Oanh)

Nhìn dãy hành lang đã phai màu
Nhưng tà áo trắng vẫn xôn xao
Lớp xưa ai đó còn vương vấn
Trường cũ người đây luống nghẹn ngào
Rồi có khi nào ta trở lại
Đem cành hoa trắng tuổi thơ ngây
Tặng nhau trong tiếng cười rộn rã
Một mối tương tư tháng với ngày!

Biện Công Danh