Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Tuổi Mộng Mơ - Nhạc Phạm Duy - Tiếng Hát Thái Hiền - Bé Mãn Lộ

      Cảm ơn Bé Mãn Lộ với những nét ngây ngô, đã làm Bà Oanh xúc cảm.
      Tặng Bé làm kỷ niệm và mong Bé mãi dễ thương với tuổi mộng mơ.....


Nhạc: Phạm Duy 
Tiếng Hát: Thái Hiền
Ảnh: Trương Văn Phú
Thực Hiện: Kim Oanh