Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Câu Đối: Tục Lệ Mừng Xuân - Giáp Ngọ - Thái Hanh


Câu Đối: Thái Hanh
Trình Bày: Kim Oanh