Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Thơ Tranh: Mưa Xuân


Trời đất âm u bảng lảng buồn
Sáng nay mưa nhẹ ngập sầu thương
Quê người nắng hạ lòng phơi phới
Xuân ở quê hương thật chán chường

Mưa mãi lai rai ướt cõi lòng
Dòng sông sóng gợn mãi chưa xong
Con đò vắng ngắt người qua lại
Bến lạnh sông xưa ngại bão giông !

Hoa mai nở sớm xanh chồi lá
Chiến hữu về ngang ghé uống trà
Tiễn biệt người đi về xứ lạ
Bạn thân rồi cũng phải lìa xa

Có thằng cắp nách về chai rượu
Remy 90 cháy ruột gan
Không hết để dành mừng năm mới
Mở hàng cho ấm tiết Xuân sang

Chén rượu chưa vơi bình rượu cạn
Chia tay ngơ ngẩn tối sương mù
Bạn đi cho nhắn người quen cũ
Năm tới về chơi buổi cuối Thu

Thôi nhé chia tay uất nghẹn lời
Mưa Xuân hôn nhẹ lên bờ môi
Quê người cố gắng lòng thanh thản
Khi thấy mưa về hãy nhớ tôi


Trích Thơ: Dương Hồng Thủy
Thơ Tranh: Kim Oanh