Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Câu Đối: Xuân 2014 (2)- Thái Hanh


Câu Đối: Thái Hanh 
Tranh: Kim Oanh