Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Câu Đối: Xuân Giáp Ngọ 2014 - Nam Chi


Câu Đối: Nam Chi
Trình Bày: Kim Oanh