Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Thơ Tranh: Khai Bút Đầu Năm


Thơ: Hoàng Dũng
Trình Bày: Kim Oanh