Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Thơ Tranh: Tan Giấc Mơ Xuân


Trích Thơ: Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh