Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Đừng Xuân
Xuân lại trở về
Cuộc đời nhiêu khê
Gió Xuân nuối tiếc
Giò lan ủ ê

Tình Xuân trĩu nặng
Mang khối sầu quê
Không mưa lòng quặn
Giữa lúc Xuân về

Đường Xuân rộng mở
Ý Xuân tràn đầy
Sông dài muôn thuở
Đời ta dừng đây

Tiếng chim gọi bạn
Trong vườn xuân xanh
sao nghe như oán
Rót vào chòi tranh

Đời Xuân chóng tàn
Như kiếp hồng nhan
Lòng sầu vơi bớt
Nếu Xuân đừng sang

Mong ngày Xuân đổi
Lặng tiếng than ôi !
Xóa đời bể khổ
Chừng ấy Xuân tôi

Vĩnh Long 01-09-1990
Lê Kim Hiệp