Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Thơ Tranh: Vui Xuân( Khi Chén Rượu)


Thơ: Mai Lộc
Thơ Tranh: Kim Oanh