Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Tàn Tuổi Hoa Niên


Tuổi bao xuân sao tóc bỗng dài
Gót chân dịu bước nắng vàng phai
Dáng ôm thoảng nhẹ hương đài cát
Khua động lòng rung ngơ ngẫn say
Quày chín thơ ngây đọng má đào
Ngàn ru điệu cỏ gót chân mau
Nụ n vành môi  duyên e ấp
Lỡ bướm say hoa mắt ánh sao

Tàn hoa niên thiếu trổ hồng sang
Cành xuân dổi nét hờn hoa tím
Trải mộng bâng khuâng gió ngỡ ngàng
Vợn tóc buồn xõa cánh chiều hoang.
Cây ghé mật ươm nồng hơi thở
Quên thời gian, lòng rộng trời mơ.
Rèm mi khép thơm hương con gái
Chợt trong anh mười bảy tóc dài.

Lê kim Hiệp
8-3-1971