Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Đại Hội Kỹ Thuật Việt Nam Úc Châu - Melbourne 30-11-2014

Huy Hiệu Kỹ Thuật

 Cựu Giáo Sư các trường Kỹ Thuật Việt Nam trước năm 1975
Cựu Giáo Sư, Học Sinh Kỹ Thuật Nha Trang, Đà Nẵng
 Cựu Giáo Sư, Học sinh Kỹ Thuật Vĩnh Long:
Thầy Góc, Kỳ Quốc, Thầy Thái, Thầy Quyến, Anh Huyện, Chị Huyện, Chị Mai, Cô Kim Phượng, Thầy Hoa, Cô Hoa, Anh Long, Anh Cảnh Tân
 Cựu Giáo Sư, Học Sinh Kỹ Thuật Nguyễn Trường Tộ, Phan Đình Phùng

 Chị Lành em cô Liêng dạy môn thể dục thể thao trường Tống Phước Hiệp

Anh Khuông, Kỳ Quốc, Anh Long, Anh Huyện
Chị Huyện, chị Kim Phượng, Kim Oanh
Kỳ Quốc, Anh Huyện, Chị Huyện, Cô Kim Phượng, Chị Lành, Thầy Quyến, Thầy Thái, Kim Oanh


* Cám ơn anh Vinh những tấm ảnh kỷ niệm

Kim Oanh