Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Thuyền Trăng
" Hương yêu nầy gởi người cùng mộng
Tình trăm năm ru giấc mơ nồng " *
Trăng đợi thuyền cho không biếu không
Khi trăng lặn thuyền trôi theo sóng.

Em chờ ai mơ hình tưởng bóng
Mong ân tình chờ ngóng tin vui
Trăng lặn rồi em - trời tối thui
Người năm ấy còn xa dịu vợi.

Mong em cười người vừa kịp tới
Tay bắt mặt mừng bạn thâm giao
Khi em xum họp thật ngọt ngào
Đêm thật sáng thuyền trăng bến đợi.


Dương Hồng Thủy

* Từ bài thơ Hương Yêu của Kim Oanh