Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Cảm Tác: Muôn Thuở Mồng Ba


      *Tặng tác giả “Muôn Thuở Mồng Ba”

Em đến chơi, tối Mồng Hai
Mẹ nấu bánh tét, ngày mai cúng đàng
Cùng em phụ bếp, dọn bàn
Tủ thờ lư, quả, mai vàng thắm tươi
Cả nhà rộn rã tiếng cười
Có em xum họp càng vui Xuân về
Bây giờ xa quá trời quê
Mồng Ba nhớ Mẹ, lòng thê thiết buồn
Cũng trà, bánh, mức, mõ, chuông
Đèn, nhang, hoa trái cội nguồn còn đây
Mồng Ba cúng tiễn Ông Bà
Nghe vơi chữ hiếu, ngỡ xa Xuân gần
Mồng Ba còn trống múa Lân
Còn nghe pháo chuột nổ rân sân Chùa
Em còn áo mới ngày xưa?
Nụ cười, ánh mắt mới vừa ươm mơ
Anh vừa nhớ, vừa làm thơ
Mồng Ba muôn thuở vẫn chờ đợi nhau !!!

Phạm Tương Như
Houston, mồng 3 bên Việt Nam