Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Dư HươngDáng đứng bên thềm cũ
Hong tóc giữa vườn hương
Cội mai già ủ rũ
Vẫn nở đóa vô thường

Tóc bay từng sợi nhỏ
Sợi ngắn đan sợi dài
Xa tít mù thuở nọ
Sợi nào ghé bên vai!

Vườn xưa chiều ráng đỏ
Hương tóc hay quỳnh lan!
Bay nồng nàn trong gió
Rớt đôi giọt nắng tàn

Sân rêu giờ quạnh quẽ
Nắng nhạt màu tóc xưa
Tiếng chiều rơi thật khẽ
Đâu đây chút hương thừa

M.J Vĩnh An
( Từ trang canhdongtruyengiao)