Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Câu Đối: Mã Đáo Thành Công 2014 - Đỗ Chiêu Đức


Câu Đối và Chữ Viết: Đỗ Chiêu Đức
Trình Bày: Kim Oanh