Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Chờ Một Kiếp Mai


    
    (Cảm tác từ San Sẻ của Kim Oanh)

Anh lại tiếc thời mình còn trẻ
Đã yêu nhưng không giữ được người
Anh chỉ ước một đời đằm thắm
Đi bên nhau tay nắm bàn tay
Nhưng em đi tháng ngày hoang dại
Con sông buồn dòng nước chia hai
Trôi về đâu đời không chung hướng
Anh vẫn chờ, chờ một kiếp mai.


Biện Công Danh