Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Hương Mù U
(Cảm xúc từ bài Cây Rọi Mù U của Phủ Hiền)

Hò ơi......Người đi có nhớ ngày xưa 
Nhớ cây đèn rọi đêm mưa não lòng 
Nhớ chiều cùng Tiá bắt cá rô đồng
 Nhớ mùi thôn dã hương nồng mù u?

Hò ơi.... Người đi ôm lấy trăng thu 
Quên thời cây rọi mù u thuở nào 
Má ngồi tựa cửa chờ trước ngó sau 
Đứa con xa xứ mau mau trở về?

Đêm nay trở lại mái lá chòi quê
Lung linh ánh rọi song thân cận kề
Hò ơi...ru con giấc ngủ say mê 
Quên đi những lúc nhiêu khê cuộc đời!

Kim Oanh
27/2/2014

 Link: Văn của Phủ Hiền
Cây Rọi Mù U