Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Thơ Tranh: Nụ Cười Thu


Thơ: Hoàng Dũng
Thơ Tranh: Kim Oanh