Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Hạ Người Thu Ta


(Một khoảngThu trong vườn nhà)

Nơi đây thu vàng nhuộm lối đi
Phương xa nắng hạ gió thầm thì
Cớ gì người lại than với thở
Chạnh lòng thu hát khúc sầu bi

Tri kỷ nơi đâu đốt đuốc tìm
Chép vần thơ nốt gửi cánh chim
Nương theo mây trắng về phương ấy
Lá buồn sầu vấy đáo phương này

Tỉnh táo để làm chi hởi ơi
Đêm trăng vàng úa lá thu rơi
Bao nhiêu vân lá bao vương vấn
Đếm mãi suốt mùa ánh nhân soi

Nắng hạ người vàng rơi dịu vợi
Đêm thu mình phương đợi … lẻ loi!

Kim Oanh
28/3/2012