Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Kiếp Hoa!( Cảm tác từ Tường Vi của Khiếu Long)

Em kiêu sa đoá xuân thì
Rụng rơi trong gió Tường Vi đoạn trường
Người vô tình động vấn vương

Phấn nhoà cánh rũ mờ sương vóc hài

Người đi bỏ lại trần ai
Tường Vi quằng gánh trên vai trĩu buồn
Dài đêm nỗi nhớ mưa tuôn
Nhan sắc phai nhạt giữa muôn cuộc đời

Người đi giết hết một thời
Tang thương dâu bể bám đời Tường Vi
Gục đầu từ giã xuân thì
Duyên tình bất ý... còn gì kiếp hoa!!!

Kim Oanh
5-12-2011