Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Khúc Hát Sai MùaGửi ai khúc hát sai mùa
Nương theo lá gió thu khua cửa thiền
Gỏ chuông quấy động điềm nhiên
Vàng phai sắc tía trượt triền dốc mê
Phù sinh một cõi đi về
Giấc mơ lòng rụng trăng thề hư vô
…..
Thả tâm hồn vô thinh lá đổ
Ngơ ngác đời bể khổ mù bơi...
Chuông ngân thanh thoát nhẹ rơi...
Cửa thiền mở rộng luân hồi.... nhân sinh.

Kim Oanh