Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Tường ViTa về hái nụ tường vi
Ướp thơm nỗi nhớ nhung vì yêu em
Từng đêm rồi lại từng đêm
Ngủ trong giấc mộng ngọt mềm nồng say

Ta về góc phố mưa bay
Đêm tường vi với tháng ngày lả lơi
Giọt mưa tình rơi chơi vơi
Cám ơn em đến bên đời yêu thương

Ta về nhặt lá buồn vương
Chờ em từ cõi vô thường trăm năm
Dấu tình sầu đã xa xăm
Dù mưa trên phố âm thầm vẫn rơi

Khiếu Long