Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Chiếc Bè LáTa không là gã đóng thuyền
Gọi thu tháp lá tinh nguyên làm bè
Mời em một cõi đi về
Qua sông ẩn khúc trăng kề nhấp nhô
Tim ta lóng lánh đợi chờ
Bè ta neo đứt đại khờ đã lâu
Mái chèo từng cuống bễ dâu
Xin bơi theo bóng ngàn sâu mịt mờ
Mai này đỗ bến sông tơ
Xin em một chút mơ hồ giòng sông
Còn ta đóng chiếc bè con
Lá tàn thu nát thả cơn muộn phiền

Hoài Tử