Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Người Thơ


 
Có lẽ người vui chiều hôm trước
Khi bên nhau gặp mặt lần đầu
Nên đêm về cách cảm thần giao
Ta ngẩn ngơ lạc vào cõi phúc

Nụ cười đơm hoa nơi miệng ngọc
Sao mắt kia ẩn góc trời buồn
Như nốt trầm khải bổng cung thương
Như tóc đêm vùi hương dạ lý

Từ thuở nào bàn tay tri kỷ
Dắt dìu nhau đến bến sông mơ
Nước đưa thuyền chở lửng trăng thơ
Dòng sông ơi cứ dài vô tận

Chai nước lọc người chưa uống cạn
Dấu son môi gửi lại mùi hương
Như vẫn còn dáng nhỏ dễ thương
Đang bên ta dọc đường xuôi ngược

Phạm Tương Như