Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Giữa DòngGiữa dòng sao lại buông tay
Đời bao tích tụ một ngày rời xa
Đâu gì khói lửa can qua
Điêu linh tì vết làm quà thời gian
Cõi trần lắm nỗi ngỡ ngàng

Mây trôi bèo dạt cung đàn hợp ly
Cây đơn cạn nhựa vàng đi
Ôm sầu đợi giọt mưa hy vọng còn
Ngừng buông hơi thở dần mòn
Thâu tàn nghị lực thay son dòng đời

Lê Kim Hiệp
1- 4-1990