Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Biết Mà....


      (Từ Dốc Tình của Khiếu Long)

Biết mà... bóng đã khuất rồi
Bên dốc tình lỡ ta ngồi đợi mong
Mây tím giăng kín ánh hồng
Lần tay với bóng.. mênh mông trời chiều

Dốc tình xưa tráng phẳng phiêu
Sao chân vấp ngã liêu xiêu trượt đà
Thời gian côi tình hoá đá
Mưa Ngâu về gội hồn đá rưng rưng...

Thả dốc cõng nắng trên lưng
Phơi tình mới .. ta thanh xuân thay áo
Hoa ngan ngát mộng khát khao
Dốc tình lỡ.. bỗng tìm nhau quen lối!

Kim Oanh