Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Dốc Tình
Biết mà ...em chẳng yêu tôi
Nên bao kỷ niệm quên rồi phải không
Tôi về chiều bóng mênh mông
Con dốc tình cũ thơm nồng dấu yêu

Bước chân buồn bóng lệch xiêu
Mênh mông vùng gió biển chiều thiết tha
Bây giờ em đã thật xa
Còn tôi vẫn thế mãi là người dưng

Vàng phai màu nắng rưng rưng
Lời em ngày cũ nhớ đừng phụ nhau
Cơn gió nào thoảng qua mau
Trên từng chòm lá úa màu tình tôi

Khiếu Long