Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Tháp Lá Kết Bè   (Từ Chiếc Bè Lá của Hoài Tử)

Dù ai không kẻ đóng thuyền
Tinh nguyên lá đổ suối tuyền bè mơ
Thả chèo bè lá đợi chờ
Lách sông ẩn khúc trăng thơ cuối dòng

Nước nguồn khi đục khi trong
Bóng ai hiển hiện tim lòng lắng sâu
Mai này sóng có bạc đầu
Mái chèo từng cuống bể dâu xá gì

Xin bơi khỏi xoáy sầu bi
Bè lá rẽ nước quên đi muộn phiền
Thu tàn lá hát bình yên
Gọi ai tháp lá hồn nhiên kết bè.

Kim Oanh

25/11/2010