Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Thân Dừa NướcThân dừa nước đưa mình sóng vỗ
Sóng lầm than bám trụ chịu hình
Mùa gió chướng sao mà gian khổ
Sóng rì rào mỗi lúc một kinh

 
Rồi năm tháng bẹ xa rời mẹ
Trôi dật dờ sóng nước trường giang
Phó cho số phận lỡ cung đàn
Chỉ dụng được làm phao cứu nạn


Có lắm lúc anh hùng Hạng Võ
Cũng thôi đành tạm biệt Ngưu Cơ
Đôi tay rắn cầm chăng giọt ngọc
Nghiệp Bá Vương vùi bến Giang Đông


Tránh sao được muôn đời vị thế
Thay làm sao dẫu khách má hồng
Suốt đời son mọc cạnh bờ sông
Ví thân này chẳng qua dừa nước


Lê Kim Hiệp
1990