Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Lá Thu Phai!
Ai tạc mùa Thu lên phong tranh
Chiếc lá đong đưa sắp lìa cành
Ai người đứng đợi gốc già nhỉ
Có tiếc cho đời lá mong manh?

Ai tô màu xám đôi mắt ưu

Chiếc lá long lanh áng sương mù
Ai lau giùm lệ khoé mắt ngọc
Có thương cho đời lá âm u?

Tung lá bay... bay .... trọ mùa ai
Rừng phong xơ xác dáng hao gầy
Rã từng trăm mảnh vân trơ trọi
Ai biết mùa về... Lá thu phai!!!

Kim Oanh