Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Nói Với Gió!Gió ơi! Xin đừng im tiếng nữa
Đêm cuối cùng lòng vữa tỉnh say
Say cơn tình say mắt lệ cay
Phút từ biệt đôi tay quấn quýt

Gió ơi! Lạnh nhích gần thêm nữa
Dòng máu tim nhóm lửa tìm nhau
Tóc bối rối tay lùa mộng mị
Liễu tơ mềm hương vị chìm sâu

Thiên đường hoang vu … hạnh phúc đâu
Cuộc tình vỡ khởi đầu không lối
Gió ơi! Xin giúp lời nối nhịp
Một lần thêm kịp nửa đời sau.


Kim Oanh
18/9/2012