Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Một Cõi ..Đời là cái chi chi nhỉ?
Thời trẻ tha hồ phỉ chí tung bay
Vượt trở ngại bước đường dài
Gánh vác 
Đời trên đôi vai trĩu nặng 


Đời sống thật, tâm thinh lắng
Nghiệm, giành chi lắm những thắng thua
Lời ngọt ngào lẫn vị chua
Tình vụt biến bán mua định giá

Cầu xin tự thân vô ngã
Đ
 Đời sau không vất vả trăm bề.

Mong không hệ lụy bến mê
Cuối Đời người cũng vẫn về một n
ơi.


Kim Oanh