Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Làn Điệu Dân Ca - Trần Quang Hải & Bạch Yến
Thơ Cảm Tác: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh
Thực Hiện: Hoàng Diệu Tịnh