Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Thu Melbourne Rực Rở - Australia

       Qua một đêm mưa, góc sân vườn sau nhà trời trong xanh biên biếc, những chiếc lá lóng láng giọt sầu chờ đợi nắng ấm nhẹ soi, lá cố vươn cao trổ màu rực rở, tha thiết đợi chờ một ngày mới đến với niềm vui...
       Nhưng mặt trời hình như đi ngủ sớm?! Bỏ lá hững hờ nằm khóc lẻ loi!
       Ngày qua ngày.... sáng trưa chiều tối và cứ thế...
                                                            ngày vẫn lặng lẽ đi qua...
                                                                     đêm ở lại cùng ta ngậm ngùi....

Kim Oanh
Melbourne Vào Thu 2014