Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Tình Vụn Dại
        (Cảm xúc từ Lê Đắng Bờ Môi của Vĩnh Trinh)

Mối tình đầu không tên
Sao hoài ghi khắc dấu
Cuộc tình in sâu đậm
Nước mắt nhoà phai mau

Trái tim yêu loang máu
Nhuộm sắc màu tê tái
Người đi không ngoãnh lại
Hết thời ... buổi chiều nay

Mối tình đầu vụn dại
Không ước lượng phải sai
Hụt hẫng vuột tầm tay
Chôn kín ...chốn tuyền đài

Kim Oanh