Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Thu Vàng Bên Sân Vắng

       Mỗi chặng đường đời đi qua cũng như mỗi mùa phơi lá, xanh tươi mơn mởn xuân thì... rồi theo tháng ngày vàng ...  phai hương sắc. Nhưng vàng phai cũng có nét quyến rũ riêng.
       Nhìn qua ô cửa kính lá vàng phai trên sắc nắng, lồng vào khoảng trời xanh.  Khác gì bức tranh đầy sức sống?!
       Đẹp lắm! Ngày Thu chan hòa nắng mới! Lòng cũng chợt an bình, thanh tịnh một góc riêng!

Gửi ai khúc hát sai mùa
Nương theo lá gió thu khua cửa thiền!


Kim Oanh
Thu Vàng Melbourne 2014