Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Có Bao Giờ....Có bao giờ anh tự hỏi
Người thăm vội vã chia xa
Cơn bão mưa dầm trút lá
Giọt tuôn dài dạ chẳng vơi!?

Có bao giờ anh tự hỏi
Nắng phai dần bóng vẫn rơi
Nằm trên cát hứng tuổi đời
Nghe nỗi nhớ hoàng hôn đợi!?

Có bao giờ anh tự hỏi
Tháng năm âm thầm vọng gọi
Yêu người khắc khoải chờ không
Rã rời bóng trầm cơn mộng!?

Có bao giờ anh tự hỏi
Mảnh rách đời vẫn phơi mưa
Người thăm xưa lòng tự nhủ
Mưa giăng mù... đợi thiên thu!!!

Kim Oanh