Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Lớp Xuân Bích Đại Chủng Viện Vĩnh Long1972 Và Hướng Đạo Sinh Kha Đoàn Phan Văn Minh, Lam Sơn

    Cha Kính mến.
    Con kính lời cảm ơn Cha Peter Dương Bá Hoạt ở Gia Nghĩa Đài Loan, đã lưu giữ được những hình ảnh quí báu, ghi dấu một thời kỷ niệm đẹp của Lớp Xuân Bích Đại Chủng Viện Vĩnh Long niên khóa 1972 và những sinh hoạt của các Huynh Trưởng Hướng Đạo Sinh, Kha Đoàn Lam Sơn.
     Con cũng không quên cũng không quên cảm ơn cô Cecilia Huang đã gởi  những hình ảnh nầy.
    Kính mến
    Con Kim Oanh

 Lớp Xuân Bích Vĩnh Long 72 với Cha Giám Đốc và Ban Giáo Sư Đại Chủng Viện (Ảnh chụp khoảng năm 74)

  Lớp Xuân Bích Vĩnh Long 72 voi Cha Giáo Bouer Bình: Dạy Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo (năm 74)

Tráng Trưởng, Tráng Phó và các Tráng Sinh Tráng Đoàn Phan Văn Minh
(Peter Dương Bá Hoạt ngồi ngoài cùng, góc trái)


 Cha Dieudonné Bourguignon và Tráng Đoàn Phan Văn Minh
 (Petre Dương Bá Hoạt ngồi ngoài cùng, góc phải).


  6 Tráng Sinh Tráng Đoàn Phan Văn Minh
(P. Dương Bá Hoạt ngồi hàng đầu, góc phải)


Tráng phó Trương Tấn Lực (đứng thứ nhì từ phải qua)
Peter Dương Bá Hoạt (ngồi giữa) - Góc phải là Bùi Văn Đằng


Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Joachim Tân (góc trái) - Trưởng Phạm Văn Khâm (MT)
Trưởng Dương Bá Hoạt (MT) và Trưởng Bài (VL)    


Trưởng Phạm Văn Khâm (MT) và Trưởng Peter Dương Bá Hoạt (MT)
Kha Đoàn Lam Sơn
4 Huynh trưởng Kha Đoàn Lam Sơn: Từ trái qua:
Dương Bá Hoạt - Đinh Bạt Huỳnh - Hà Văn Ngọt - Nguyễn Văn Sang Dương Bá Hoạt - Nguyễn Văn Sang

Đoàn Thân Hữu Kha Lam Sơn cắm trại cho các em trường Kỹ Thuật Vĩnh Long.
Các em nữ sinh trường Kỹ Thuật Vĩnh Long với các trưởng Võ Công Nam, Dương Bá Hoạt, Nguyễn Văn Sang.

Anh Út Luôn và Cha Mười Lực là những người đầu tiên tham gia Hướng Đạo khi còn ở Tiểu Chủng Viện
Từ trái qua: Trưởng Phước (Saigon), Anh Mười Lực, Trưởng Bảo (trường Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long) Anh Út Luôn, và ??


LM Peter Dương Bá Hoạt  Và 
Cô Cecilia Huang (Thư ký của Cha và Thư Ký Tòa Giám Mục Giáo Phận Đài Trung)