Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Mộc Lan Tiếng Hát Cô Đơn


Thơ: Võ Phan Trung
Thơ Tranh: Kim OanhSáng Tác: Dzoãn Mẫn
Tiếng Hát: Mộc Lan
Thực Hiện Youtube: flemst