Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Trăng Tàn Bến Thu
Giọt buồn ngày tháng vô thường
Thu về nhắc khẻ từng chương thơ hồng ..
(Hoàng Dũng)

Có những đêm chờ trên bến thu
Sương giăng giăng phủ ánh trăng mù
Nửa in đầu sóng nửa tình lỡ
Thiếu Phụ trông vời bóng chinh phu

Một kiếp phù du gửi theo sông
Thuyền hoang lặng lẽ cuốn theo dòng
Thơ hồng nhắc khẽ thu về bến
Vô thường ngày tháng đến lại quên.

Kim Oanh