Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Tách Ngăn Đêm Dài
Hè quê phượng rực rở màu
Ta Thu chim hót tiếng chào bình minh
Chấp đôi cánh cuộc hành trình
Băng sông vượt biển xa nghìn dặm xa


Bao mùa Xuân đến Hè qua
Thu tàn Đông thức rứt da ruột bào
Tiếng ca thôi hết nghêu ngao
Tiếng sầu đau nấc tuôn trào tuyết giăng


Đêm khuya nhìn ánh sao băng
Rơi vào bóng tối tách ngăn đêm dài

Ửng hồng ánh nắng ban mai
Tiếng chim rộn hót đáo lai cuộc đời!

Kim Oanh
16/5/2012