Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Anh! Vì Sao Sáng


Em không trách vì sao anh lỗi hẹn
Vì anh không hổ thẹn với non sông
Đêm đêm em nhìn lên khoảng trời không
Anh là vì sao trong đêm ngời sáng.

Em không trách anh vì lâu thăm Mẹ
Vì sao tình em nhẹ hơn tình nhà
Vì quê hương anh nặng nơ xông pha
Không vội vã trách vì thương anh quá!

Ngày anh đi chiếc áo sờn đã vá
Anh khoác vào bớt lạnh giá nhé anh
Đêm đêm trong giấc ngủ  với mơ lành
Chờ đợi bước quân hành trong chiến thắng.

Kim Oanh