Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Thôi! Bước XuốngGiọt nước mắt đêm qua
Ngưng đọng giữa đài hoa
Mặt trời vừa hé nụ
Trên cây lá nở xòa


Giọt lệ cất vào đêm
Môi thấm cà phê mềm
Khuấy ưu tư còn nóng
In cạn vào môi em


Con bướm vụt vào đời
Khoe sắc màu còn tươi
Mây che vùng dĩ vãng
Đi hút cuối chân trời


Tia nắng mát vừa soi
Hôm nay có mặt trời
Dường trầm tư bỏ lại
Vũng tối một đêm, người


Không gian, tiếng thở dài
U uất vừa thoát thai
Mùa xuân bừng sống lại
Thôi! Bước xuống. Đường dài 


Hoài Tử